Onze praktijk hecht veel waarde
aan kwaliteitsborging.
Daarom is onze praktijk een
Plus-praktijk.
Derhalve kunt u extra informatie oproepen over de praktijkregels:
 

Huisregels
WKKGZ
Klachtenregeling
Privacyreglement
WBGO
Tarieven

 
 
 
Arbeidsfysiotherapie, werken aan werk!

Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen heeft sinds enige tijd arbeidsfysiotherapie binnen zijn specialisaties. Lees gerust onze informatie door en neem eventueel contact op door een email te sturen naar administratie@groenebiezen.nl, of te bellen met 030-6882527.

WAT IS ARBEIDSFYSIOTHERAPIE?

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op de arbeidsgerelateerde problemen van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut begeleidt individuen met arbeidsgerelateerde klachten. Het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en hun relatie tot de aangedane structuur, het functioneel herstel, het gedrag en de arbeidsfactoren. Door middel van training en het bezoeken van de werkplek is er sprake van een complete aanpak van die arbeidsgerelateerde klachten. Arbeidsfysiotherapie is dus altijd arbeidsrelevant.

Waarom naar een arbeidsfysiotherapeut in plaats van een fysiotherapeut?

De arbeidsfysiotherapeut is actief betrokken in de interactie tussen de werknemer en werkomgeving. Waar nodig geeft de arbeidsfysiotherapeutische intake in de werkomgeving de arbeidsfysiotherapeut een goede indruk van de arbeidsomstandigheden. Zelfs een goed ingerichte werkplek geeft nog niet de garantie dat er op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt.
Om tot een goed resultaat te komen trachten werknemer, werkgever en arbeidsfysiotherapeut samen een oplossing te vinden bij arbeidsrelevante fysieke gezondheidsproblemen om te komen tot:

 • Vermindering verzuim
 • Voorkomen van blijvende uitval
 • Bevordering van zelfmanagement (gedragsverandering)
 • Verbeteren van het algemeen welbevinden


Binnen Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen worden
4 pakketten aangeboden:

 1. Reïntegratietraining:
  Training om de fysieke belastbaarheid te vergroten zodat een werknemer weer kan terugkeren in zijn/haar werkzaamheden.
 2. Werkplekonderzoek:
  Analyse en aanpassen van de werkplek werkt preventief en kan een oplossing bieden bij lichamelijke klachten.
 3. Reïntegratietraining en werkplekonderzoek
 4. Bedrijfstraining:
  Training voor uw bedrijf gericht op verbeteren van de fysieke belastbaarheid en het inzicht in “gezond leven”.

Bent u geinteresseerd, neem dan contact op met:

Richard Jaspers Faijer
arbeidsfysiotherapeut

 


     
 

Groenebiezen
Meridiaan
Ellenborgh
  030 - 688 25 27
030 - 687 89 95
0348 - 451 454