Onze praktijk hecht veel waarde
aan kwaliteitsborging.
Daarom is onze praktijk een Plus-praktijk.
Derhalve kunt u extra informatie oproepen over de praktijkregels:
 

Huisregels
WKKGZ
Klachtenregeling
Privacyreglement
WBGO
Tarieven

 

 
 
 
Claudicatio Intermittens /
Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV)Sinds september 2015 is Fysiotherapie Groene Biezen verbonden aan het claudicationet. Het claudicationet is een netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in klachten passend bij symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV), ook wel etalagebenen genoemd.

De klachten bij sPAV zijn het gevolg van atherosclerose (slagaderverkalking). Mensen met deze symptomen/klachten tonen voornamelijk pijn in de benen bij het lopen. Hierdoor ontstaat een beperking in de loopafstand. Door de afgenomen loopafstand dreigt sociaal isolement.

De behandeling van sPAV stadium 2, ligt in de basis bij de fysiotherapeut. Na verwijzing voor gesuperviseerde looptraining, wordt een eerste afspraak gemaakt. Samen met de fysiotherapeut probeert u in kaart te brengen welke factoren een rol spelen bij het klachtenbeeld. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de dagelijkse beperkingen, maar ook aan factoren die het risico op deze aandoening vergroten. Tijdens dit bezoek, zal er tevens een loopband test worden afgenomen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de huidige maximale loopafstand.

Na het in kaart brengen van de situatie start de therapeut een behandeling gericht op looptherapie.
Het doel van de looptherapie bestaat enerzijds uit het vergroten van de loopafstand, anderzijds het beïnvloeden van uw leefstijl.

Wetenschappelijk bewijs toont aan dat looptherapie de meest effectieve behandeling is bij sPAV. Uw fysiotherapeut stelt samen met u een schema op en door de juiste begeleiding probeert u samen te werken aan vermindering van klachten en toename van functionaliteit.

Na verloop van tijd zal de loopband test worden geëvalueerd en zal de fysiotherapeut samen met u het verdere beloop en verloop bespreken.

Binnen Fysiotherapie Groene Biezen hebben Helma van den Berg en Jelmer Klomp betreffende bijscholing voltooid. Zij zijn samen aangesloten bij het eerder benoemde claudicationet, wat voor vele verzekeraars een vereiste is om behandelingen met betrekking tot sPAV vergoed te krijgen!

Samen staan zij te trappelen om u te helpen de klachten te verminderen!

Heeft u naast looptraining ook steunkousen voorgeschreven gekregen, dan bent u bij ons aan het goede adres. Onze collega Mieke Walhain kan deze bij u aanmeten en voor u bestellen.


Helma van den Berg: helma.groenebiezen@gmail.com
Jelmer klomp: jelmer.groenebiezen@gmail.com

 

      
 

Groenebiezen
Meridiaan
Ellenborgh
  030 - 688 25 27
030 - 687 89 95
0348 - 451 454