Onze praktijk hecht veel waarde
aan kwaliteitsborging.
Daarom is onze praktijk een Plus-praktijk.
Derhalve kunt u extra informatie oproepen over de praktijkregels:
 

Huisregels
WKKGZ
Klachtenregeling
Privacyreglement
WBGO
Tarieven

 

   
 
 
 
 
 
Manuele lymfdrainage

Wat is manuele lymfdrainage?
Manuele lymfdrainage is een massagevorm waarmee je het lymfstelsel kunt stimuleren. De stimulatie kan nodig zijn om het teveel aan lichaamsvocht dat zich tussen de cellen ophoopt en zwellingen veroorzaakt, af te voeren via de lymfebanen. Het lichaamsvocht kan zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn.

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich rondom en in alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en hersenbanen. De volgende processen verlopen via dit lichaamsvocht: het vervoeren van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (zuurstof, koolzuurgas). Deze processen noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie is.

Het lymfstelsel bestaat uit lymfvaten en lymfknopen en spelen een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. De lymfe hebben een voedende, zuiverende en drainerende rol in ons lichaam.

Lymfdrainage is een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. De functie kan soms bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

De manuele lymfdrainage volgens de methode VODDER
In 1932 ontwikkelde de Deense bioloog DR. Emil Vodder samen met zijn echtgenote een revolutionaire therapie voor die tijd.

Het bijzondere aan de therapie van Dr. Vodder is dat de therapie niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfstelsel, maar vooral gericht is op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.

De methode van Vodder is een zachte massagevorm die toegepast kan worden op het hele lichaam. De massagevorm heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnatie op te heffen. Ook kan het helpen om de weerstand te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.

De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem, en indirect door het dempen van het verhoogde stressniveau in het lichaam.


Hoe werkt de methode van Vodder?
Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen. De richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Belangrijk daarbij is het ritme van deze 'handgreep'. Het ritme moet exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes. Alleen dan kan het 'overtollige' lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

De behandeling vindt plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer, waarbij de patiënt meestal ligt. Om de ontspannen sfeer te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos verlopen. De behandeling begint, indien nodig, met een uitgebreid gesprek, waarin onder andere duidelijk word hoe het lichaam (de mens) functioneert. De massage begint bij de lymfklieren in de hals en wordt vervolgd door de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en het gezicht. Dit is afhankelijk van de klacht. Wanneer de patiënt buiten deze gebieden klachten heeft, zal daar een specifieke behandeling op volgen.

 • De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen.

De techniek wordt o.a. gebruikt bij:

  • Lymfoedeem (nadat lymfeklieren verwijderd zijn door een operatie of als complicatie van bestraling)
  • Veneus oedeem ( als gevolg van een trombose of operatie van bloedvaten)
  • Traumatisch oedeem
  • Primaire lymfoedeem
  • Lipoedeem
  • Oedeem na oncologische ingrepen of na bestraling


Mieke Walhain

 

      
 

Groenebiezen
Meridiaan
Ellenborgh
  030 - 688 25 27
030 - 687 89 95
0348 - 451 454