Onze praktijk hecht veel waarde
aan kwaliteitsborging.
Daarom is onze praktijk een
Plus-praktijk.
Derhalve kunt u extra informatie oproepen over de praktijkregels:
 

Huisregels
WKKGZ
Klachtenregeling
Privacyreglement
WBGO
Tarieven

 
 
 
Manuele therapie

Wat is Manuele Therapie?

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds de bewustwording van de eigen individuele houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Het professioneel handelen van onze manueel therapeuten bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn/haar opleiding voor fysiotherapie een 3-jarige wetenschappelijke opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij/zij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Hierdoor is de manueel therapeut een expert in het toepassen van manueel therapeutische diagnostiek en behandeling van gewrichten volgens het (best) beschikbare wetenschappelijke bewijs. De persoonlijke klinische ervaring van de manueel therapeut wordt gecombineerd met jouw verwachtingen en voorkeuren als patiënt. Daardoor is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen en kan hij/zij voor elke persoon een oplossing op maat voorstellen.

                                

Bij Fysiotherapie Groene Biezen zijn twee manueel therapeuten werkzaam:

Dennis de Kreij

Ik ben sinds februari 2005 werkzaam bij Fysiotherapie Groene Biezen. In 2004 heb ik mijn hbo-opleiding Fysiotherapie afgerond aan de Hogeschool van Rotterdam (HR). In 2009 heb ik mijn vervolgopleiding tot Master Manueeltherapeut aan de Transfergroep Rotterdam (verbonden aan de HR) afgerond. Mijn persoonlijke interessegebieden zijn langdurende dan wel aanhoudende (complexe) pijnproblematiek, pijn gerelateerd aan zenuwen of zenuwstelsel, wetenschap over pijn en ik ben sinds 2013 deelnemer in het Schoudernetwerk Midden Nederland.

Jeannine Hoogland-de Wit

Sinds 1997 ben ik werkzaam bij Fysiotherapie Groene Biezen als medepraktijkhouder. In 1993 ben ik afgestudeerd aan de Hoge School Utrecht voor Fysiotherapie. Nadat ik in IJsselstein aan het werk ben gegaan ben ik de post-hbo specialisatie Manuele therapie gaan volgen aan de Utrechtse School (de methode van de Bijl), tussen 1997 en 2000. Indertijd heb ik gekozen voor deze techniek vanwege de milde manipulerende technieken en de totale benadering van de cliënt. Deze keuze wordt tot op heden nog steeds bevestigd door mijn werkwijze. In 2013 heb ik mijn manueel therapeutische kennis en vaardigheden geüpgraded tot Master niveau en ben met genoegen afgestudeerd aan de Hoge School in Utrecht. Mijn persoonlijke interesse gaat uit naar werkhouding-gerelateerde pijnklachten en hoofdpijnklachten. Vanuit mijn specialisatie KISS/KIDD doe ik ook behandelingen van zuigelingen en jong adolescenten met bewegingsproblemen in de halswervelkolom. Deze behandelingen worden bij Fysiotherapie Groene Biezen altijd in tandembehandeling met de kinderfysiotherapeut (Fred Gras) uitgevoerd.Wanneer naar een manueel therapeut?

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daarbij pijn hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar, gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker. Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • nek- en schouderpijn met uitstraling naar de armen
  • lage rug-/heuppijn, al dan niet met uitstraling naar de benen
  • pijn bovenrug, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn; duizeligheid bij het bewegen van de nek

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe de manueel therapeut je kan helpen bij jouw specifieke hulpvraag. Direct na de eerste afspraak heb je dus al duidelijkheid over de verdere behandeling.


Werkwijze manueel therapeut

Intake: snel duidelijkheid
Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt nagegaan of een beperkte beweging een belemmering kan vormen in je functioneren (reden van hulpvraag) en zo nodig verholpen moet worden.

Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie
De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Behandeling: specifiek effectieve therapie
Manueel therapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueel therapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte / behandelbank en meetinstrumenten. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

Heeft u nog iets te vragen?
- vraag het uw manueel therapeut

Jeannine Hoogland
Dennis de Kreij


     
 

Groenebiezen
Meridiaan
Ellenborgh
  030 - 688 25 27
030 - 687 89 95
0348 - 451 454