Onze praktijk hecht veel waarde
aan kwaliteitsborging.
Daarom is onze praktijk een Plus-praktijk.
Derhalve kunt u extra informatie oproepen over de praktijkregels:
 

Huisregels
WKKGZ
Klachtenregeling
Privacyreglement
WBGO
Tarieven

 
 
 
Tarieven Fysiotherapie 2020


Onderstaande tarieven gelden indien u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie.


Wij hebben met ALLE verzekeraars een overeenkomst, met daarin afspraken over de tarieven Fysiotherapie.

Screening DTF  €        16,50
Intake & Onderzoek na screening €        36,00
Intake & Onderzoek na verwijzing €        52,50
Zitting Fysiotherapie €        36,00
Zitting Manueel Therapie €        50,50
Zitting Psychosomatische Fysiotherapie €        50,50
Zitting Manuele Lymfe Drainage €        50,50
Zitting Kinderfysiotherapie €        50,50
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek €        61,75
Toeslag aan huis €        15,50
Toeslag instelling €        11,50
   
Niet nagekomen afspraak  100%

Van toepassing bij afzegging binnen 24 uur en niet verschijnen op de afspraak

 

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de
Wet Persoonsregistratie (WPR).
Ons privacyreglement is op te vragen bij uw behandelend Fysiotherapeut, of hier te raadplegen.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals in de gezondheidszorg
en daarmee dus ook op die van fysiotherapeuten: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet
op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.


Tarieven en voorwaarden
per 01-01-2020


     
     
 

Groenebiezen
Meridiaan
Ellenborgh
  030 - 688 25 27
030 - 687 89 95
0348 - 451 454