Openingstijden: Maandag tot vrijdag 7.30 tot 21.30 (kijk bij de locaties voor de exacte tijden)
Locaties Lagebiezen 10, IJsselstein
Tiranastraat 17, IJsselstein
Jan vd Heydenweg 2, IJsselstein
Florijn 3, Benschop
Telefoon 030 - 688 25 27

KISS-syndroom

Het KISS-syndroom en KIDD

Het KISS-syndroom is een beweeglijkheidsstoornis van de bovenste nekwervels bij een zuigeling.

KISS staat voor Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störingen. Dit Duitse begrip kan vertaald worden met:
Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie

Veel wetenschappers zijn al jaren bezig om aan te tonen hoe belangrijk dit uiterst complexe en gevoelige gebied is b.v. bij het oprichten van ons hoofd, het handhaven van het evenwicht en het bepalen van onze houding in de ruimte, kortom ons bewegen.

Inmiddels is bekend dat in dit gebied de kapsels en banden van de gewrichtjes, alsook de spieren, uitgerust zijn met een zeer grote hoeveelheid sensoren die beweging registreren. Daardoor vindt een enorme hoeveelheid informatie zijn weg naar meerdere gebieden in ons brein, welke zich bezig houden met het aansturen van spieren, het handhaven van evenwicht, het slikken, het zien.

Een gefixeerde foutieve stand van één van de hoge nekwervels veroorzaakt een abnormale rek op banden, kapsels en spieren en daardoor een niet correcte informatie naar het brein. Als reactie hierop vindt een aan- of bijsturing van deze spieren plaats met als gevolg problemen in houding en beweging. Dit zie je vooral bij de asymmetrische zuigeling (toenemend scheef hoofdje).

Daarnaast veroorzaakt zo’n foutieve stand ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn.

SYMMETRIESTOORNIS

Vroege kenmerken:

 • hoofd staat scheef en wordt maar naar één kant gedraaid
 • het kind huilt veel en slaapt slecht
 • het hele ruggetje is dikwijls scheef
 • een sterke neiging tot overstrekken
 • een asymmetrische heupontwikkeling
 • asymmetrisch bewegen van armen en benen
 • ontwikkeling van een schedel asymmetrie
 • slikklachten en makkelijk spugen
 • bij aan- uitkleden is er vaak protesthuilen

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel. Maar dit herstel kan schijnbaar zijn. De drang tot gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen.

Latere kenmerken:

 • kind wil niet kruipen
 • gaat vroeg staan , maar laat lopen
 • grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig
 • evenwichtsproblemen
 • matige of slechte houding
 • veel struikelen / vallen
 • vertraagde spraakontwikkeling
 • snel vermoeid
 • snel ontstemd en woede aanvallen
 • lijkt aan zeer weinig slaap genoeg te hebben
 • wakker worden met hoofdpijn
 • vaak hoofdpijn op school met slechte concentratie
 • vergeet snel een opdracht
 • onzeker
 • onrustig
 • veel aandacht nodig

Zoals u ziet kan het KISS-probleem een groeiende geschiedenis worden waarbij het opgroeiende kind zelf, maar ook de ouders/verzorgers en de leerkrachten bepaald niet gelukkig zijn.

Meestal is er een combinatie van symptomen aanwezig:

“één symptoom is nog geen KISS-SYNDROOM”

MANUELE THERAPIE BIJ KISS

De manueel therapeut doet haar onderzoek dat bestaat uit:

 • vraaggesprek met de ouders
 • observatie van het kind
 • bewegingsonderzoek, testen ter beoordeling van de asymmetrie
 • palpatie van de wervelkolom en het bekken.
 • eventueel overleg met reeds bezochte disciplines

De behandeling richt zich op de bovenste nekwervels en het bekken. Gezien de geringe kracht die nodig is, kan gesteld worden dat deze therapie ongevaarlijk is. Deze mobilisatie van de bovenste nekwervel(s) is zo subtiel dat het bij de toeschouwer niet merkbaar is.

Manuele therapie heeft niet bij al deze problemen een oplossing maar kan dikwijls na enkele behandelingen al effectief zijn, vooral in de eerste maanden na de geboorte en vooral bij asymmetrie en bij huilbaby’s.

Alle zuigelingen/ schoolkinderen die bij Fysiotherapeutische Centrum Groene Biezen door de manueel therapeut worden behandeld, krijgen ook adviezen van de kinderfysiotherapeut.

Voor verdere informatie zie www.kiss-kinderen.nl