Openingstijden: Maandag tot vrijdag 7.30 tot 21.30 (kijk bij de locaties voor de exacte tijden)
Locaties Lagebiezen 10, IJsselstein
Tiranastraat 17, IJsselstein
Jan vd Heydenweg 2, IJsselstein
Florijn 3, Benschop
Telefoon 030 - 688 25 27

Plagiocephalometrie

Algemene informatie

Sinds het advies om jonge baby’s (i.v.m. de veiligheid) op de rug te laten slapen, is het aantal baby’s met een afplatting van de schedel de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Jonge baby’s kunnen het hoofd nog niet in het midden houden en zullen dus naar één kant gaan liggen met het hoofd. Als de baby het hoofd steeds naar dezelfde kant houdt kan er een voorkeurshouding ontstaan. Hierdoor kan er weer een afplatting van de schedel ontstaan (plagiocephalie).

 

 

 

 

 

Als de voorkeurshouding niet te doorbreken is en adviezen niet helpen, is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol. Een mogelijkheid om de ernst van de afplatting te meten is de plagiocephalometrie. Wat is plagiocephalometrie? Het is een meetmethode om de mate van scheefheid van het hoofdje vast te stellen. Met behulp van deze meetmethode kunnen we vaststellen of verdere behandeling noodzakelijk is en kan de vooruitgang (of evt. de achteruitgang) door meting vastgelegd worden.

Hoe wordt de meting gedaan?

Het meten wordt gedaan door het aanbrengen van een zacht en warm bandje van thermoplast om het hoofd. Het bandje wordt in enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. Na wat eikpunten te hebben aangebracht op het bandje, wordt dit verwijderd.
De meting is niet pijnlijk of belastend voor de baby. Aan de hand van de eikpunten kan er een berekening worden gemaakt waar een percentage uitkomt voor de mate van afplatting van het achterhoofd en van de zijkant van het hoofd. Zo kan worden bepaald of de mate van afplatting binnen de norm ligt, “spontaan” corrigeerbaar is, of dat helmtherapie eventueel geïndiceerd is.
De ouders, meestal in overleg met de arts, maken zelf de uiteindelijke keuze.

 

 

 

 

 

 

Kinderfysiotherapie bij voorkeurshouding en afgeplatte schedels

Afhankelijk van de uitkomst van de metingen – die in kaart worden gebracht en ook voor de ouders duidelijk afleesbaar zijn – wordt, samen met de ouders, het vervolgtraject bepaald. Soms volstaan adviezen voor thuis; bijvoorbeeld om de baby wat vaker op de buik of de zij te leggen als hij of zij wakker is en actief het hoofd te laten draaien naar de andere zijde. In andere gevallen is een aantal kinderfysiotherapeutische behandelingen nodig, waarin we laten zien op wat voor manieren u uw kind kunt verzorgen, laten liggen of mee kunt spelen op een manier die ten goede komt aan de vorming van de schedel en de voorkeurshoudig.

Helmtherapie

Is de schedelasymmetrie heel ernstig dan kunt u kiezen voor helmtherapie. Deze wordt over het algemeen aangemeten rond de 6e maand. De helm dwingt de schedel om weer in de juiste vorm te groeien. Rond de eerste verjaardag van de baby moet de schedel gecorrigeerd kunnen zijn. De helm wordt alleen nodig bevonden indien de afplatting de ontwikkeling van uw kind in de weg staat. Mocht u uiteindelijk toch voor een helm kiezen zal de kinderfysiotherapeut u uiteraard hiermee verder helpen en u doorverwijzen naar de juiste instanties.

Tot op heden is niet aangetoond dat een afgeplatte schedel de ontwikkeling van de hersenen of het vervolg van de ontwikkeling van uw kind in de weg zou staan. Een helm zou dan toegepast worden uit cosmetische overwegingen en dit is geheel de keus van de ouders.

U kunt het hoofd van uw baby laten opmeten met en zonder verwijzing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kinderfysiotherapeut Fred Gras.