Openingstijden: Maandag tot vrijdag 7.30 tot 21.30 (kijk bij de locaties voor de exacte tijden)
Locaties Lagebiezen 10, IJsselstein
Tiranastraat 17, IJsselstein
Jan vd Heydenweg 2, IJsselstein
Florijn 3, Benschop
Telefoon 030 - 688 25 27

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie richt zich op het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Neurorevalidatie kan in nauwe samenwerking met andere artsen en behandelaars bijdragen aan het behouden, herleren of revalideren van functies en vaardigheden. 

Wanneer neurorevalidatie?

Neurorevalidatie wordt vaak ingezet bij ziektes en aandoeningen binnen het centrale zenuwstelsel, zoals Parkinson, MS, ALS, een beroerte (CVA) en traumatisch hersenletsel. Mogelijke klachten zijn daarbij:

 • vermindering van algemene fysieke mogelijkheden
 • uitvalsverschijnselen in armen en/of benen
 • beperkte loopfunctie
 • balansproblemen met eventueel valgevaar
 • coördinatieproblemen
 • vermoeidheidsklachten (zowel fysiek als mentaal)
 • aandacht- of concentratieproblemen en overgevoeligheid voor externe prikkels

De behandeling bij neurorevalidatie

Bij neurorevalidatie zal de therapeut behalve het probleem ook het ziektebeeld zo goed mogelijk in kaart brengen. Naar aanleiding daarvan kan het behandeldoel vastgesteld worden: behouden, herleren of revalideren van functies en vaardigheden.

Neurorevalidatie kan bestaan uit:

 • fysieke training gericht op functionele activiteiten
 • algemene fitheidsbevordering
 • balans- of evenwichtstraining
 • looptraining
 • coaching in de relatie tussen cognitieve en fysieke klachten
 • coaching ten aanzien van het hervatten van dagelijkse activiteiten

Ook bieden we de mogelijkheid tot lotgenotencontact en oefenen in groepsverband met andere NAH-patiënten.

Wij zijn ook actief in het CVA-team IJsselstein. Het CVA-team IJsselstein is een samenwerkingsverband en biedt gespecialiseerde revalidatie aan mensen met lichamelijke, cognitieve, slik- spraak- en/of taalklachten na een CVA.

Onze fysiotherapeuten

Fysiotherapie Groene Biezen begeleidt u graag bij neurorevalidatie in IJsselstein. Neem contact op met een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten voor vragen of een afspraak: