Openingstijden: Maandag tot vrijdag 7.30 tot 21.30 (kijk bij de locaties voor de exacte tijden)
Locaties Lagebiezen 10, IJsselstein
Tiranastraat 17, IJsselstein
Jan vd Heydenweg 2, IJsselstein
Florijn 3, Benschop
Telefoon 030 - 688 25 27

Tarieven

Tarieven Fysiotherapie / Oefentherapie 2024

Onderstaande tarieven gelden indien u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie of oefentherapie.

Wij hebben met ALLE verzekeraars een overeenkomst, met daarin afspraken over de tarieven Fysiotherapie en/of Oefentherapie.

Screening DTF/DTO € 18,00
Intake & Onderzoek na screening € 39,25
Intake & Onderzoek na verwijzing € 57,25
Zitting Fysiotherapie/Oefentherapie € 39,25
Zitting Manueel Therapie € 55,15
Zitting Psychosomatische Oefentherapie € 55,15
Zitting Manuele Lymfe Drainage € 55,15
Zitting Kinderfysiotherapie € 55,15
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek € 72,10
Toeslag aan huis € 17,00
Toeslag instelling € 12,75
Telefonisch consult € 39,25
   
Niet nagekomen afspraak 100%
Van toepassing bij afzegging binnen 24 uur en niet verschijnen op de afspraak

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoonsregistratie (WPR).
Ons privacyreglement is op te vragen bij uw behandelend Fysiotherapeut, of hier te raadplegen.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals in de gezondheidszorg en daarmee dus ook op die van fysiotherapeuten: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.

Tarieven en voorwaarden
per 01-01-2024