Beleid versoepelingen per 25 september 2021

  • Wij vragen u een mondkapje mee te nemen, op verzoek deze dragen
  • Onze beroepsgroep is geadviseerd om bij twijfel over gezondheidsrisico’s gebruik te maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen en de 1,5 meter te hanteren
  • Na binnenkomst graag uw handen desinfecteren
  • Neem plaats op de stoel behorend bij uw behandelkamer, zie hiervoor planbord
  • Bent u ziek of voelt u zich niet lekker, dan graag via e-mail of telefonisch afmelden. 

Heeft u daarnaast een vraag, bel of mail ons gerust.

Team Groene Biezen